Fortido Oy

Henkilöstömme

Motivoitunut henkilöstö on avain tuottavuuteen. Henkilöstövuokraus on ala, jossa työntekijöidemme jaksaminen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttaa työntekoon ja tuloksellisuuteen. Mitä enemmän me Fortidolla panostamme henkilöstöömme, sitä motivoituneemmin he työskentelevät ja voimme myös vuorovaikutuksellisesti odottaa heiltä sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin.

Järjestämme ulkomailta Suomeen saapuville ammattilaisille kaikki tarvittavat käytännön asiat, kuten asunnon, huonekalut ja muut asumiseen ja elämiseen vaadittavat perustarpeet. Tuemme ja käymme vuoropuhelua työntekijöidemme kanssa – tästä olemme saaneet kiitosta ja positiivista palautetta jopa niin paljon, että muualta ulkomailta halutaan tulla yritykseemme töihin.

Fortido edellyttää vuokratyöntekijöiltä moraalisesti ja laadullisesti korkeatasoista työskentelyä ja toimintaa.